Israel

korban-proza-Kallentoft-hebro

Books by Mons Kallentoft in Israeli

עברית קרבן אמצע החורף


"חקירה מורכבת מהרבה קולות, כאלה שאת יכולה לשמוע ואחרים שאינך יכולה לשמוע... חשוב להקשיב לקולות החרישיים, מלין. האמת מסתתרת בהם."


בשעות בוקר מוקדמת, בחורף הקר ביותר הזכור בשוודיה, נאלצת חוקרת המשטרה מלין פורס לצאת את דירתה החמה כדי לפענח

מקרה רצח. גופה עירומה של גבר נמצאת תלויה על עץ ביער שמחוץ לעיירה...